string(7) "privacy" BASKETBALOVÉ BOTY NIKE | Basketzone.net

 

 

Ochrana osobních údajů

Tato pravidla ochrany osobních údajů vymezují zásady získávání, shromažďování, zpracování a využití osobních údajů, které poskytujete při používání internetového obchodu Basketzone.pl provozovaného na adrese www.basketzone.net (dále jen Webové stránky) společností MISICO Sp. z o.o. Sp.k. se sídlem: Nowogrodzka 2c, 92-221 Lodz (dále jen Internetový obchod).

Internetový obchod věnuje nejvyšší péči a přijímá veškerá možná opatření s cílem respektovat Vaše soukromí a zajistit ochranu osobních informací poskytovaných během užívání Webových stránek a nakupování v rámci obchodu.

Jaké údaje získává Internetový obchod během používání Webových stránek automaticky?
Internetový obchod nezískává automaticky žádné údaje s výjimkou informací získávány během používání Webových stránek, které jsou obsahem souborů uvedených níže.

Soubory cookies jsou malé textové soubory odesílané Internetovým obchodem, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které obsahují určité informace o Vašem používání Webových stránek a Internetového obchodu. Soubory cookies používané Internetovým obchodem mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookies jsou odstraněny v okamžiku zavření prohlížeče, trvalé soubory cookies jsou uchovávány také po zavření Webových stránek a slouží k uložení informací jako je Vaše heslo a přihlašovací jméno a usnadňují Vám tak používání Webových stránek.       

V rámci Webových stránek jsou používány následující druhy souborů cookies:

soubory cookies umožňující využívání služeb, které jsou nabízeny v rámci Webových stránek, např. autentizační soubory cookies, které jsou používány pro služby vyžadující autentizaci „výkonnostní“ soubory cookies, které umožňují získávat informace o způsobu používání stránek Internetového obchodu
„funkční“ soubory cookies, které umožňují „zapamatovat si“ uživatelem zvolená nastavení a personalizaci uživatelského rozhraní

Internetový obchod využívá výše uvedené soubory cookies pro následující účely:

zachování uživatelské relace Webových stránek (po přihlášení) - uživatel tak nemusí na každé podstránce Internetového obchodu opět zadávat přihlašovací jméno a heslo

uzpůsobení obsahu internetových stránek obchodu preferencím uživatele a optimalizace používání internetových stránek; tyto soubory umožňují především rozpoznat uživatelovo nastavení Webových stránek a zobrazit internetovou stránku odpovídajícím způsobem, tedy tak, aby odpovídala individuálním potřebám uživatele vytváření statistik pro lepší porozumění způsobu, jakým uživatelé Webové stránky používají, s cílem vylepšit jejich strukturu a obsah.

V mnoha případech software sloužící k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) implicitně povoluje ukládání souborů cookies v koncovém zařízení uživatele. Toto nastavení pro soubory cookies můžete kdykoliv změnit. Nastavení lze změnit tak, aby byla zablokována automatická obsluha souborů cookies v nastaveních internetového prohlížeče nebo tak, aby se pokaždé zobrazila informace o umístění souborů cookies ve Vašem zařízení. Podrobné informace o možnostech obsluhy souborů cookies jsou umístěny v nastaveních programového vybavení (internetového prohlížeče). Internetový obchod informuje, že omezení užívání souborů cookies může mít vliv na některé funkce poskytované na internetových stránkách obchodu. Podrobné informace o souborech cookies najdete v sekci „Nápověda“ v menu internetového prohlížeče.

Kromě souborů cookies může Internetový obchod shromažďovat údaje obvykle ukládané administrátory internetových systémů v rámci tzv. logů neboli žurnálů. Údaje uložené v souborech log mohou zahrnovat mj. Vaši IP adresu, druh platformy a internetového prohlížeče, poskytovatele internetu a adresu stránky, z níž jste vstoupili do Webových stránek.

Jaké údaje získává Internetový obchod při registraci a nakupování?
Internetový obchod od Vás bude prostřednictvím Webových stránek a dalších forem komunikace při nakupování a procesu registrace na Webových stránkách požadovat následující osobní údaje:

příjmení a jméno,
adresa trvalého bydliště,
kontaktní adresa - jestliže se liší od adresy bydliště,
e-mailová adresa,
telefonní číslo.

Poskytnutí výše uvedených údajů je sice dobrovolné, ale je nutné pro provedení registrace a nákupu v rámci Webových stránek.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na upravování jejich obsahu. Pro uplatnění tohoto práva použijte možnosti v rámci svého účtu nebo e-mailové adresy uvedené níže.

Marketing Internetového obchodu        
V případě Vašeho souhlasu (zapsání se k odběru newsletteru) bude Vámi uvedená e-mailová adresa využívána pro marketingové účely v souvislosti s výrobky Internetového obchodu. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Poskytování informací      
V rámci plnění smlouvy může Internetový obchod předávat Vámi poskytnuté údaje partnerům, jejichž služeb Internetový obchod využívá pro splnění svých závazků, jako jsou např. zásilkové služby, operátoři platebních systémů nebo firmy vyřizující reklamace. V takových případech je rozsah předávaných údajů omezen na nezbytně nutné minimum.

Kromě toho mohou být Vámi poskytnuté údaje sděleny příslušným orgánům veřejné správy, jestliže to vyžadují platné právní předpisy.

Technické prostředky a Vaše povinnosti          
Internetový obchod věnuje veškerou možnou péči ochraně Vašich údajů a jejich zajištění proti působení třetích subjektů.

Naše opatření však nemusí být dostačující, jestliže vy sami nedodržujete bezpečnostní zásady. Zejména musíte uchovávat v tajnosti přihlašovací jméno a heslo na Webové stránky a nesdělovat je třetím subjektům. Mějte na paměti, že Internetový obchod po Vás nebude tyto údaje požadovat s výjimkou přihlašování na Webové stránky. Aby Váš účet nemohly používat neoprávněné osoby, nezapomeňte se vždy po skončení využívání služeb Webových stránek odhlásit.

Jakým způsobem můžete uplatnit své nároky?           
Do svých osobních údajů můžete nahlížet a upravovat je kdykoliv během používání Webových stránek, tedy po přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla. Jestliže zapomenete heslo nebo se objeví jiné problémy s přihlašováním, kontaktujte nás na e-mailové adrese uvedené níže.

Můžete požádat o sdělení, jaké údaje o Vás máme uloženy, můžete požadovat jejich úpravu, zablokování či smazání, opravu chyb, doplnění či aktualizaci Vašich osobních údajů. Můžete také vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. V takovém případě nás kontaktujte na e-mailové adrese uvedené níže.

Funkce „Ohodnotit později”     
Nabízíme možnost ohodnotit Internetový obchod po odeslání objednávky prostřednictvím funkce „ohodnotit později“. Funkci aktivujete vyjádřením souhlasu: „Ano, chci využít možnost „Ohodnotit později”. Prosím Trusted Shops o připomenutí možnosti ohodnotit služby Internetového obchodu odesláním e-mailu za několik dní“. V případě Vašeho souhlasu s výše uvedenou možností bude Vaše adresa předána pomocí systému Trusted Shops firmě Trusted Shops GmbH se sídlem na ul. Subbelrather Str 15c, 50823 Kolín (www.trustedshops.pl). E-mailová adresa je předána za účelem připomenutí ohodnocení služby po uplynutí několika dní. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit (např. odesláním zprávy na e-mailovou adresu: serwis@trustedshops.pl).

Další internetové stránky         
V rámci Webových stránek se mohou pravidelně objevovat odkazy na jiné internetové stránky. Takové internetové stránky působí nezávisle na Webových stránkách a nejsou v žádném případě ovládány Internetovým obchodem. Jiné internetové stránky mohou uplatňovat vlastní pravidla ochrany osobních údajů. Doporučujeme se s těmito informacemi seznámit. Internetový obchod nezodpovídá za pravidla zpracování údajů uplatňovaná v rámci jiných internetových stránek.

Dotazy a výhrady        
Své dotazy a výhrady v souvislosti s těmito pravidly ochrany osobních údajů zasílejte na adresu: shop@basketzone.net

 

FAQ
Obchod Basketzone působí na trhu od roku 2010. Od té doby nám svou důvěru dalo více než 100 000 zákazníků a náš profil na Facebooku si jich oblíbilo více než 250 000. Specializujeme se na prodej basketbalové a streetwearové obuvi. Můžeme se pochlubit tím, že máme v nabídce pravděpodobně největší počet modelů značky Air Jordan na světě. Všechny naše výrobky pocházejí od oficiálního distributora a jsou 100% originální. Na území Evropy zasíláme zboží prostřednictvím kurýrní firmy DPD. Máme několik platebních metod, avšak kvůli pohodlí a bezpečnosti kupujících doporučujeme systémy: PayPal a Ecard.